Buurtbabbels voor nieuwe straatnamen

De combinatie van een straatnaam, huisnummer en gemeente maakt een postadres uniek. Twee straten met dezelfde of een gelijkaardige naam zou tot misverstanden kunnen leiden. Daarom wordt voorgesteld dat bij identieke of gelijkluidende straatnamen de straat met het kleinste aantal huisgezinnen van naam zal wijzigen. Gelijkluidende straten zijn straten waarvan: 

  • het eerste deel identiek is;
  • én waarvan het achtervoegsel –laan, -straat, -dreef of –weg is of waarvan het achtervoegsel ontbreekt (bv. Look en Lookstraat).

Inwoners lanceren voorstellen voor nieuwe straatnamen 

Net zoals alle inwoners van Neerpelt en Overpelt werden betrokken bij de keuze van een nieuwe gemeentenaam, krijgen de bewoners van de straten die van naam zullen wijzigen ook inspraak in de keuze van de nieuwe straatnamen. Tot en met 14 januari konden alle inwoners van Neerpelt en Overpelt voorstellen voor nieuwe straatnamen insturen via het online participatieplatform www.participelt.be

We mochten 340 unieke voorstellen ontvangen. 

Richtlijnen voor nieuwe straatnamen 

Het is belangrijk om voor elk van de 54 straten een passende en kwaliteitsvolle naam te kiezen. Een werkgroep met daarin de heemkundige kringen en cultuurraden van beide gemeenten bakende daarom aan de hand van enkele richtlijnen een breed speelveld af voor de keuze van de straatnamen. Zo zou een straat die in een wijk ligt met straatnamen die tot een bepaald thema behoren (bijvoorbeeld bloemen of vogels), bij voorkeur een naam krijgen binnen datzelfde thema. De richtlijnen zijn te raadplegen op www.gemeentepelt.be en www.participelt.be

De werkgroep zal de ingezonden voorstellen en de bijhorende motiveringen vanaf 15 januari toetsen aan deze richtlijnen. Indien voor een bepaalde straat geen voorstel werd ingediend, zal de werkgroep zelf een voorstel formuleren. 

Buurtbabbels met de bewoners 

Op 18 en 25 februari organiseert de fusiegemeente buurtbabbels voor alle bewoners van de straten die van naam zullen wijzigen. Het doel van deze sessies is om samen met de bewoners tot een gedragen voorstel van straatnaam te komen, dat vervolgens zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze nemen een principiële beslissing over de straatnamen, waarna een openbaar onderzoek zal volgen. De definitieve beslissing is voorzien voor de raadszittingen van mei. De wijziging van de straatnamen zal ingaan op 1 januari 2019, de dag dat ook de fusiegemeente officieel uit de startblokken zal schieten. 

 

Schrijf je in op de buurtbabbel

 

Inschrijven voor de buurtbabbels op 25 februari kan nog tot en met woensdag 21 februari. Met vragen kan je terecht bij Greet Sleurs (greet.sleurs@neerpelt.be of 011 79 02 13).

 

Neerpelt Overpelt
Akkerstraat Acaciastraat
Beekstraat Beemdstraat
Berkendreef Beukenlaan
Bremstraat Biezenstraat
Breughelstraat Binnenweg
Dennenlaan Bremstraat
Dommelweg Eindestraat
Dorpsstraat Groenstraat
Fabriekstraat Hoekstraat
Hoevestraat Kerkstraat
Hofstraat Klaverstraat
Kanaalstraat Kloosterstraat
Kapelweg Korenbloemstraat
Kastanjedreef Kruisstraat
Klein-Molenstraat Leliestraat
Koningin Astridlaan Lookstraat
Kremerstraat Molenbroek
Parklaan Nieuwstraat
Riet Olmenstraat
Schansstraat Paardenkerkhof
Sint Jorisstraat Schoolstraat
Spoorwegstraat Sint-Maartenstraat
Veldstraat Sint-Willebrordusstraat
Voetbalstraat Slagmolenstraat
Windmolenstraat Steenovenstraat
  Venstraat
  Vijverstraat
  Vlasrootstraat
  Weidestraat