Richtlijnen voor nieuwe straatnamen

Omdat we het belangrijk vinden om voor elke betrokken straat te komen tot een kwaliteitsvolle nieuwe naam, willen we je enkele richtlijnen meegeven die we in overleg met een naamkundige, de heemkundige kringen en cultuurraden van de gemeenten Neerpelt en Overpelt opstelden.

  • De naam is niet gelijkaardig aan één van de bestaande straatnamen van de nieuwe gemeente Pelt. De volledige lijst vind je hier.
  • De naam is een uiting van het lokale erfgoed in de breedste zin van het woord: geografisch (bv. Achelsendijk, Dommelweg), historisch (bv. Oude Pastorijstraat), volkskundig (bv. Bokkerijdersweg), sociaal-economisch (bv. Teutenlaan), ….
  • De naam is uniek en weerspiegelt het lokale karakter van de gemeente.
  • Ook een naam die in brede kringen in de volksmond leeft, kan in aanmerking genomen worden.
  • De naam is geen verwijzing naar een persoon (ook geen verwijzing naar overleden personen).
  • Een plaatsnaam kan slechts als straatnaam gebruikt worden als hij verwijst naar de plaats waar de straat ligt (bv. Tielenstraat als verwijzing naar een veld dat in het verleden de Tielen of Tielensakker heette).
  • Als de straat in een wijk ligt met straatnamen die onder een bepaald thema vallen, wordt dit thema aangehouden voor de nieuwe straatnamen, bijvoorbeeld een wijk met namen van bloemen.
  • De nieuwe naam is geen afgeleide van de reeds bestaande naam die wordt gewijzigd (dus geen Kerkdreef of Kerkweg indien Kerkstraat als straatnaam moet worden gewijzigd).

In de tweede fase van het traject zullen we bovendien rekening houden met richtlijnen rond spelling van straatnamen. Je kan deze richtlijnen hier raadplegen.