00 - Werkinstructie - Invullen productinformatie in iGEN

Verplicht in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Vul hier een omschrijving in van het product. Je zegt in mensentaal wat het product inhoudt.

Voorbeeld

De kids-ID is het identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar en geldt als officieel reisdocument in de meeste Europese landen en voor enkele niet-Europese landen.

Voor wie

Verplicht in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Vul hier in voor wie dit product van toepassing is.

Voorbeeld

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar

Voorwaarden

Indien van toepassing, in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Vul hier in welke eventuele voorwaarden er zijn om aanspraak te kunnen maken op de gewenste dienstverlening.

Voorbeeld

 • Het kind moet de Belgische nationaliteit hebben.
 • Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.

Wat moet ik doen?

Verplicht in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Vul hier in welke stappen de burger moet doorlopen om gebruik te kunnen maken van de gewenste dienstverlening.

Let op: de burger is niet geïnteresseerd in onze interne procedures. Je hoeft hier dus niets te vertellen over lijsten of registers die wij bijhouden. Beperk je uitsluitend tot wat de burger moet doen.

Voorbeeld

Je meldt je samen met je kind aan bij de dienst burgerzaken.

Na een 15-tal dagen ontvang je per post een brief met daarin een pin- en pukcode. Met deze codes kan je de kids-ID afhalen bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs

Indien van toepassing, in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Vul hier de kostprijs in van het product: € 'bedrag', bv € 20. Ook als iets gratis is, is dat relevante informatie. Dan vul je 'gratis' in.

Voorbeeld

 • gewone procedure: € 6,40
 • spoedprocedure (3 werkdagen): € 84,00 (€ 55,60 bij meerdere ID's)
 • extreme spoedprocedure (2 werkdagen): € 127,6

In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om een document op te laden met een overzicht van alle mogelijke bedragen die aangerekend kunnen worden voor de betreffende dienstverlening. Het gaat dan bijvoorbeeld over een prijstabel. Om een dergelijk document op te laden ‘klik’ je op de hieronder staande knop ‘uploaden’ bij ‘Bedrag document:’.

Regelgeving

Indien van toepassing, in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Hier verwijs je naar de geldende regelgeving: gemeenteraadsbesluiten, decreten, wetten,...

 • Interne (= Peltse) regelgeving info:
  Indien het over een raads- of collegebesluit gaat, voegen we (producteigenaar, eventueel communicatiedienst*) een hyperlink naar de website toe.
  *Indien de communicatiedienst de link dient te leggen schrijft de producteigenaar in deze rubriek onderstaande zin (in t vet):
  "To Do door dienst Communicatie:
  - leg in deze rubriek de hyperlink naar het 'Reglement Xxxxx' goedgekeurd op de GR/CBS van dd mmmm yyyy', en gepubliceerd op de website.
  - verwijder deze zin nadat de hyperlink gelegd is." 
   

  Wanneer een hyperlink niet mogelijk /niet beschikbaar is, voegt de producteigenaar hier het juiste document toe. Zorg dat het om een pdf-textfile gaat, die toelaat om op tekst te zoeken in het document. Geen documenten met gescande nietjes of ezelsoren dus.

 • Externe regelgeving info:
  Indien het gaat over regelgeving info die is opgesteld door een andere instantie dan het gemeentebestuur, vermeld je (= de producteigenaar) hier die regelgeving en leg je een hyperlink naar die externe website. 

 

Uitzonderingen

Indien van toepassing, in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Vul hier eventuele uitzonderingen in.

Voorbeeld (fictief in dit geval)

Ben je niet in de mogelijkheid om naar het gemeentehuis te komen, neem dan contact op zodat we samen bekijken hoe we je kunnen helpen.

Wat meebrengen?

Optie1: Indien de burger niet naar de balie komt maar een digitaal aanvraagformulier indient: de producteigenaar vult hier dan aan dat de dienst communicatie hier een link dient toe te voegen naar het digitaal aanvraagformulier. Bij de validatie (door communicatie zal KrisC hier de website-link toevoegen naar het juiste aanvraagformulier .

De producteigenaar vult dan volgende zin aan (in het vet) in deze rubriek:
"
To Do door dienst Communicatie:
- leg hier de hyperlink naar het 'online-aanvraagformulier' dat gepubliceerd is op de website."
- verwijder deze zin nadat de hyperlink gelegd is."

Optie2: Indien de burger naar de balie komt:  in te vullen rubriek door producteigenaar.

Deze informatie is bedoeld voor de burger (website).
Schrijf in de 'je' vorm en houd het kort en bondig.

Vul hier in wat de burger moet meebrengen. Ga ervan uit dat de burger niets uit zichzelf meebrengt. Voor velen is het niet evident dat ze hun identiteitskaart op zak hebben. Indien ze die nodig hebben aan de balie, vermeld dat dan ook.

Voorbeeld

 • Een pasfoto (met witte achtergrond, mond gesloten) van het kind
 • De huidige kids-ID indien je deze hebt.
 • Bij afhalen: pin- en pukcode die je ontvangen hebt.