Hoge Wegel - Huisveldstraat : heraanleg

De werken

Eerst is de weg opgebroken. Daarna wordt de nieuwe riolering gelegd, een gescheiden stelsel voor vuil water en regenwater.

De riolering wordt eerst aangelegd in de Huisveldstraat. Men werkt er vanaf de Ringlaan in de richting van de achterliggende verkaveling. Daar is immers het diepste punt van de riolering. Na de Huisveldstraat komt de Hoge Wegel aan de beurt. 

De aanleg van de rioleirng gebeurt via een voortschrijdende werf: er wordt een sleuf gegraven, de buizen worden er ingelegd en op elkaar aangesloten, en de sleuf gaat weer dicht (zie foto).

Ook de huisaansluitingen voor de riolering moeten aangelegd worden. Wanneer u thuis al uw gedeelte op uw eigendom heeft gedaan, dan kan dat meteen gebeuren en wint de aannemer opnieuw tijd.

Na de riolering en de huisaansluitingen zal er een voorlopige steenslag gelegd worden om een zo goed mogelijke toegankelijkheid te verzekeren. Het is echter niet de bedoeling dat de auto’s op deze steenslag parkeren. Dat zou het meest tijdrovende gedeelte van de werken - die aan de nutsleidingen - hinderen.

Bij deze werken moeten alle bestaande leidingen in de ondergrond worden vervangen. Bovendien wordt de elektriciteit ondergronds gelegd en komt er een nieuwe straatverlichting.

Als laatste wordt de weg nieuw aangelegd.

Alternatieve parkings

Woningen zullen voor langere tijd niet altijd bereikbaar zijn met de wagen. Daarom is er een alternatieve parking voorzien in de buurt.

Het gaat om de parking bij Aveve Sevens, die bereikbaar is via de Wortelveldstraat en Koolhoekstraat (Matexi-verkaveling). Deze is ook permanent in gebruik geweest gedurende de werken aan de Breugelweg.

Aan de achterzijde van de woningen komt een tijdelijke alternatieve toegang via de verkaveling. 

De parkeerplaatsen langs de Ringlaan in de buurt zijn ook een alternatief.

Afvalophaling

Op de voorziene dag van de ophaling plaatst u het afval zoals altijd bij u aan de straat. De aannemer zorgt voor de ophaling in de werkzone.

OPGEPAST: ZET HET AFVAL BUITEN VOOR 7.00 UUR ‘S MORGENS EN LIEFST ZELFS

DE AVOND VOORDIEN.

Postbedeling

De Post heeft toegezegd dat deze elke dag zal gebeuren. Maar het kan wat langer duren want de postbode moet ook door een bouwwerf

Hoe lang duren de werken?

Het is momenteel niet mogelijk om een correcte timing te plakken op de werken. De toestand van de huidige leidingen in de ondergrond is complex en deels onbekend. Bovendien is het winter en kan het weer voor vertraging zorgen.

 

Meer info

Wie contacteren bij hinder?

 

Storingen of uitvallen internet, televisie of telefoon?

 

Contacteer de storingsdienst van uw provider (Proximus, Telenet, …). Dat is de enige die u kan helpen.

 

Bent u hulpbehoevend of minder mobiel?

Heeft u een speciale gelegenheid?

Heeft u reeds geplande werken in het vooruitzicht?

Heeft u speciale/grote leveringen?

 

Contacteer tijdig de gemeente op 011/ 94 94 94 of communicatie@gemeentepelt.be .

Of nog beter: neem contact met de werfleider (Kristof Ramakers), de man met een andere kleur helm dan de werknemers, bereikbaar via de gele werfkeet op de hoek van de Breugelweg-Ringlaan.

 

Problemen met de verkeerssignalisatie?

 

Neem dan contact met de verantwoordelijke voor de signalisatie, GSM 0496 580 197

 

Is er een accuut probleem bij u als gevolg van de werken?

Neem dan eerst en vooral contact op met de werfleider, de man met de anders gekleurde helm, bereikbaar via de werfkeet op de hoek van de Breugelweg-Ringlaan.

 

Heeft u een echt geval van nood?

Contacteer dan de hulpdiensten via noodnummer 112. Zij worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken op de werf. Zij kunnen best oordelen welke hulp noodzakelijk is.