Ringlaan - renovatie en herinrichting

Op maandag 4 februari 2019 begonnen de werken voor de renovatie en herinrichting van de Ringlaan. Het gaat om het gemeentelijke gedeelte van de Ringlaan. Het gedeelte gewestweg zit niet in de werken.

De voetpaden worden heraangelegd, de kruispunten extra beveiligd voor voetgangers en de fietspaden verbreed. Tegelijk maakt Infrax van de gelegenheid gebruik om de riolering en de nutsleidingen onder handen te nemen.

 

UPDATE 5/8/19

Einde bouwverlof: weer werken vanaf 6 augustus

Na het bouwverlof – in principe vanaf 6 augustus - beginnen de wegenwerken opnieuw.

Voor de Ringlaan betekent dit dat de werken an de buitenring beginnen. Er zal enkel verkeer op de binnenring in wijzerzin mogelijk zijn.

 

UPDATE 5/7/19

Ringlaan open tijdens bouwverlof

Op de binnenzijde van de Ringlaan is op vrijdag 5 juli begonnen met de plaatsing van de rode slem. De strook rode slem wordt het nieuwe – bredere – fietspad. Deze klus werd een tijdlang uitgesteld als gevolg van de hitte. Tijdens het bouwverlof zal de Ringlaan in beide richtingen open zijn. Na het bouwverlof – in principe vanaf 6 augustus - beginnen de werken aan de buitenring en zal enkel verkeer op de binnenring in wijzerzin mogelijk zijn.

 

Deze werken in het algemeen

Voetpaden en nutsleidingen

De voetpaden van de Ringlaan waren niet meer in goede staat. Dat is het gevolg van deels de ouderdom en deels de manier waarop ze vroeger – dikwijls zonder fundering – aangelegd werden. Ze worden volledig heraangelegd. Infrax maakt van de gelegenheid gebruik om de riolering, die onder het voetpad ligt, te renoveren. De renovatie gebeurt meestal van binnenuit. Ernstige hinder blijft daardoor beperkt.

Ook de andere nutsleidingen liggen onder de voetpaden en deze worden eveneens meteen aangepast als het nodig is. Vervolgens worden kantstroken en rioolaansluitingen plaatselijk hersteld. Daarna komt er een nieuw voetpad.

Veilige rijweg

Ook de rijweg wordt aangepakt. Daarbij staat een betere verkeersveiligheid voorop. Het bestaande fietspad wordt verbreed en de weg krijgt een nieuwe slemlaag. Tenslotte wordt de regeling van de verkeerslichten aangepast. Er komen voetgangerslichten bij en een cameradetectiesysteem dat de wachttijden moet beperken. De fietsers krijgen opstelstroken aan de verkeerslichten. Als gevolg daarvan moet de snelheid in de toekomst dan weer worden beperkt tot 50 km/u.

Wanneer de werken klaar zijn, moet de Ringlaan een stuk veiliger zijn en tegelijk klaar voor de komende jaren.

Verkeersafwikkeling

Men zal eerst de binnenring aanpakken en daarna de buitenring. De eerste fase start (aan de binnenkant dus) vanaf de Dorpsstraat tot aan de Bemvoortstraat. Het verkeer wordt in deze fase op de Ringlaan rechtsom geleid. De fietsers krijgen een aparte strook tegen de middenberm zodat er veilig gewerkt en gefietst kan worden.

Hinder

Bewoners en handelaars zijn steeds bereikbaar.

Meer info

Voor meer info over deze werken kan u contact nemen met het gemeentebestuur via het algemeen nummer 011/94 94 94. U kan ook mailen naar het speciaal voorziene e-mailadres:

wegenwerken@gemeentepelt.be .

Van daaruit worden uw vragen doorgestuurd naar de persoon of instantie die het best kan antwoorden.