Ringlaan - renovatie en herinrichting

Op maandag 4 februari 2019 begonnen de werken voor de renovatie en herinrichting van de Ringlaan. Het gaat om het gemeentelijke gedeelte van de Ringlaan. Het gedeelte gewestweg zit niet in de werken.

De voetpaden worden heraangelegd, de kruispunten extra beveiligd voor voetgangers en de fietspaden verbreed. Tegelijk maakt Infrax van de gelegenheid gebruik om de riolering en de nutsleidingen onder handen te nemen.

 

Nieuwe slemlaag binnenzijde vanaf 17 juni

Vanaf maandag 17 juni begint de aanleg van de nieuwe slemlaag aan de binnenzijde van de Ringlaan. Dat gebeurt in drie fasen. Als gevolg daarvan zullen de rijweg aan de binnenzijde en een aantal kruispunten met de Ringlaan gedurende enkele dagen van 7 tot 19 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Bewoners zullen even niet op hun oprit kunnen komen en via de kruispunten zal geen in- en uitgaand verkeer mogelijk zijn.

In fase 1 zijn de kruispunten met de Teunenstraat, de Cijnsweg en de Bemvaartstraat afgesloten. In de fase 2 zijn dat de Vloeterstraat en de Kerkdijk. In fase 3 gaat het om de Korte Vorenstraat, de Windmolenstraat en de Ambachtsstraat. Zie plannetje onderaan. Op de buitenring blijft wel eenrichtingsverkeer mogelijk.

In principe moeten deze werken op één week tijd afgerond zijn. De aanleg van slem is echter uiterst gevoelig voor de weersomstandigheden. Daardoor is het onmogelijk om een exacte planning op te maken.

Het fietspad wordt in rode slem aangelegd en het wegdek in zwarte. Via deze nieuwe toplaag in slem wordt het fietspad verbreed en de rijweg versmald. De bedoeling is om de Ringlaan zo veiliger te maken voor de fietsers.

 

Deze werken in het algemeen

Voetpaden en nutsleidingen

De voetpaden van de Ringlaan waren niet meer in goede staat. Dat is het gevolg van deels de ouderdom en deels de manier waarop ze vroeger – dikwijls zonder fundering – aangelegd werden. Ze worden volledig heraangelegd. Infrax maakt van de gelegenheid gebruik om de riolering, die onder het voetpad ligt, te renoveren. De renovatie gebeurt meestal van binnenuit. Ernstige hinder blijft daardoor beperkt.

Ook de andere nutsleidingen liggen onder de voetpaden en deze worden eveneens meteen aangepast als het nodig is. Vervolgens worden kantstroken en rioolaansluitingen plaatselijk hersteld. Daarna komt er een nieuw voetpad.

Veilige rijweg

Ook de rijweg wordt aangepakt. Daarbij staat een betere verkeersveiligheid voorop. Het bestaande fietspad wordt verbreed en de weg krijgt een nieuwe slemlaag. Tenslotte wordt de regeling van de verkeerslichten aangepast. Er komen voetgangerslichten bij en een cameradetectiesysteem dat de wachttijden moet beperken. De fietsers krijgen opstelstroken aan de verkeerslichten. Als gevolg daarvan moet de snelheid in de toekomst dan weer worden beperkt tot 50 km/u.

Wanneer de werken klaar zijn, moet de Ringlaan een stuk veiliger zijn en tegelijk klaar voor de komende jaren.

Verkeersafwikkeling

Men zal eerst de binnenring aanpakken en daarna de buitenring. De eerste fase start (aan de binnenkant dus) vanaf de Dorpsstraat tot aan de Bemvoortstraat. Het verkeer wordt in deze fase op de Ringlaan rechtsom geleid. De fietsers krijgen een aparte strook tegen de middenberm zodat er veilig gewerkt en gefietst kan worden.

Hinder

Bewoners en handelaars zijn steeds bereikbaar.

Meer info

Voor meer info over deze werken kan u contact nemen met het gemeentebestuur via het algemeen nummer 011/94 94 94. U kan ook mailen naar het speciaal voorziene e-mailadres:

wegenwerken@gemeentepelt.be .

Van daaruit worden uw vragen doorgestuurd naar de persoon of instantie die het best kan antwoorden.