Aanleg riolering diverse straten Grote Heide

Waar wordt er gewerkt?

  • Grote Heide vanaf kruispunt Vlasrootweg t.e.m. nr. 128b;
  • Roggestraat;
  • Lommels Akker, nr. 1 t.e.m. 8 en nr 10 t.e.m. 15
  • Hayenhoek nrs 23-26 t.e.m. nrs 29-34
  • Tussenstraat
  • Bergeijksendijk vanaf Tussenstraat tot aan Volmolenstraat
  • Volmolenstraat vanaf Bergeiksendijk tot aan Zonhoekstraat
  • Broesenderdijk vanaf Klaverstraat t.e.m. nr 175
  • Weidenstraat vanaf Klaverstraat tot aan Broeseinderdijk 

Welke werken?

Er komt een gescheiden stelsel, waarbij vuil water en regenwater apart aangeboden moeten worden. Er komt een nieuwe riolering voor de vuilwaterafvoer. Voor het regenwater zal deels gebruik gemaakt worden van nieuwe buizen en deels van de bestaande grachten. De afvalwateraansluitingen van de woningen worden aan de nieuwe riolering gekoppeld. De werken gebeuren deels in de berm en deels in de rijweg. Wanneer de riolering geplaatst is, komt er een nieuwe rijweg, meestal in beton.

Bijgevoegd vind je een presentatie met een overzicht van de werken en het signalisatieplan voor de omleidingen bij de werken in de Tussenstraat. 

Het gaat om een zogenaamde netuitbreidingen: de aanleg van een ontbrekend stukken riolering. Als beheerder van het rioleringsnetwerk is Fluvius volgens Europese en Vlaamse regelgeving verplicht om deze ‘missing links’ weg te werken.

Stand van zaken (5 juli 2022)

In de Grote Heide van Vlasrootweg tot Ganzenpas is de riolering klaar en de wegverharding uitgevoerd. Bermen en inritten moeten nog afgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de Roggestraat. Het gedeelte Grote Heide ten noorden van Ganzenpas staat voor september/oktober op de planning.

In de Broeseinderdijk en Weidenstraat moet de riolering klaar zijn tegen het bouwverlof. De betonverharding is voor begin augustus. In de Tussenstraat is de riolering aangelegd. Het nieuwe wegdek volgt in september.

In Lommelsakker zijn de werken begonnen. De straat wordt in verschillende fasen aangepakt. De aannemer hopudt de bewoners op de hoogte van de precieze timing. De aannemer zal ook tijdens het bouwverlof een aantal werken blijven uitvoeren.