Aanvraag drank- en/of kansspelvergunning

Drankvergunning
Je hebt een drankvergunning (vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken) nodig als je alcoholische dranken wil schenken die ter plaatse worden geconsumeerd.

Moraliteitsvoorwaarden
Je moet als uitbater voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden: zo mag je bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling. De lokale politie controleert deze voorwaarden.

Wijzigt er een zaakvoerder in de onderneming, vraag dan een nieuwe drankvergunning aan.

Brandveiligheidsvoorwaarden
De aanvraag voor drankvergunning moet vergezeld zijn van attest brandveiligheid horeca van de hulpverleningszone Noord-Limburg en een attest brand en ontploffing van de verzekeringsmaatschappij. Vraag tijdig een controle aan bij de hulpverleningszone Noord-Limburg.

Kansspelinrichting
Om een speelautomaat in je horecazaak te plaatsen, heb je een vergunning klasse C nodig. Je kan een vergunning voor maximaal 2 speelautomaten aanvragen.

Vraag online het ‘advies burgemeester’ aan via het aanvraagformulier voor een drankvergunning/kansspelinrichting klasse III.

De gemeente vraagt advies aan politie en de burgemeester levert een advies af. Met dit advies vraag je bij de Kansspelcommissie een vergunning 'klasse III' aan.

Voorwaarden

Je moet je aanvraag voor een drank- of kansspelvergunning moet uiterlijk drie weken voor de opening van je zaak aan ons bezorgen.

Heb je graag meer info over het aanvragen van een drank- of kansspelvergunning? Maak dan een afspraak.

Kostprijs

Een aanvraag voor een drankvergunning of advies kansspelinrichting klasse III is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Uitzonderingen

  • Wanneer je een restaurant uitbaat waar je geen sterke drank schenkt en je bovendien enkel gegiste dranken schenkt tijdens de maaltijden, heb je geen drankvergunning nodig.
  • Wanneer je een winkel uitbaat waar je sterke drank verkoopt, heb je geen drankvergunning nodig, maar moet je wel bij de FOD Financiën een vergunning 'handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' aanvragen. Dat document vind je terug via www.myminfin.be (kies: zonder authenticatie > formulieren > accijnzen).
  • Wanneer je een gelegenheidsevenement organiseert (buurt- en wijkfeesten, fuiven...) heb je geen drankvergunning nodig maar moet je dit melden bij de vrijetijdsbalie.

Let op: evenementen van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen of wanneer ze meer dan 10 keer per jaar worden gehouden, zijn geen gelegenheidsevenementen. Daarvoor heb je wel een drankvergunning nodig.

;