Aanvraag kienvergunning

Als je met je vereniging een kienspel wil organiseren, moet je bij de gemeente een kienvergunning aanvragen. 

Voor wie

Verenigingen uit Pelt

Voorwaarden

De inrichting van het kienspel mag geen persoonlijk commercieel belang beogen. De opbrengst moet dienen voor een liefdadig, cultureel of artistiek doel of een ander doel van openbaar nut. 

Wat moet ik doen?

Breng het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend binnen bij de vrijetijdsbalie

Kostprijs

Gratis