Aanvraag van een gemeentelijke machtiging voor een praalwagen

;