Aanvraag woonzorgcentrum, opname kortverblijf of dagcentrum

Een woonzorgcentrum (WZC) biedt continue opvang aan matig tot zwaar zorgbehoevende senioren. De meeste WZC bieden ook gepaste opvang aan voor senioren met een dementieproblematiek.

Een kortverblijf biedt tijdelijke dag- en nachtopvang voor senioren voor een maximale periode van 90 dagen per kalenderjaar.

Een dagverzorgingscentrum biedt ambulante dagopvang voor zorgbehoevende senioren die nog in een thuissituatie verblijven.

Wat moet ik doen?

Voor algemene informatie over een woonzorgcentrum, kortverblijf of dagverzorgingscentrum kan je terecht bij het team zorg van het OCMW. Dit kan via het telefoonnummer 011/94 94 84 of via e-mail ocmw@gemeentepelt.be. Een medewerker van team zorg contacteert je zo snel mogelijk.

Voor een bureelbezoek is het wenselijk om op voorhand een afspraak te maken.

Wat meebrengen?

Het is handig om je identiteitskaart mee te brengen bij een bureelbezoek.