Administratieve en informatieve hulp

Maak een afspraak

OPGELET: deze service is enkel bedoeld voor nieuwe cliënten of cliënten die nog geen maatschappelijk werker hebben.

Heb je moeilijkheden om formulieren in te vullen, om brieven of teksten te begrijpen of om brieven te schrijven? Dan kan een maatschappelijk werker je hierbij helpen.

Bij het OCMW kan je terecht voor hulp bij het invullen van allerhande formulieren die betrekking hebben op de sociale wetgeving, zoals bijvoorbeeld werkloosheid, kinderbijslag, documenten ziekenfonds, sociaal tarief elektriciteit, enz.

Verder kan je terecht voor:

  • informatie over sociale wetgeving;
  • doorverwijzing naar andere gespecialiseerde diensten voor specifieke problemen;
  • wegwijs maken in sociale voorzieningen;
  • informatie omtrent sociale rechten en plichten.

Wat moet ik doen?

Voor een gesprek met een maatschappelijk assistent maak je voordien een afspraak.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen?

De documenten waar je vragen over hebt.

;