Afschrift adoptieakte

Een adoptieakte bevat alle gegevens over een adoptie.

Voorwaarden

Je kan een afschrift uit de adoptieakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of vreemdelingenkaart, adres en telefoonnummer.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de adoptieakte aanvragen in de gemeente waar het vonnis van adoptie werd overgeschreven. Je kan dit doen voor jezelf of voor gezinsleden in eerste opgaande en neergaande lijn.

Kostprijs

gratis