Afschrift geboorteakte

Een geboorteakte bevat alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Voor wie

Alle personen die in België geboren zijn of de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Voorwaarden

Een geboorteakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in België geboren is of indien de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de geboorteakte op volgende manieren bekomen:

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer.

Kostprijs

gratis