Afschrift geboorteakte

Een geboorteakte bevat alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Voor wie

Alle personen die in België geboren zijn of de buitenlandse akte in België werd overbeschreven.

Voorwaarden

Een geboorteakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in België geboren is of indien de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de geboorteakte op volgende manieren bekomen:

  • online;
  • persoonlijk bij de burgerbalie. Hiervoor moet je geen afspraak maken.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart