Afschrift geboorteakte

Een geboorteakte wordt op gemaakt na de aangifte van geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.  In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

  • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
  • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
  • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

  • een afschirft vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder ermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte vetrekking heeft.  Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voor wie

Alle personen die in België geboren zijn of de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Voorwaarden

Een geboorteakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in België geboren is of indien de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Geboorteakte uit het buitenland
Als u in het buitenland bent geboren, moet u aan de dienst Burgerzaken vragen in welke gemeente de akte van geboorte wordt bewaard.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de geboorteakte op volgende manieren bekomen:

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer.
  • of via de attestenpagina van 'Mijn Burgerprofiel'

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

gratis