Afschrift huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens omtrent een huwelijk.

Voor wie

Alle personen die in België gehuwd zijn of de buitenlandse huwelijksakte hebben laten overschrijven.

Voorwaarden

Een huwelijksakte kan afgeleverd worden indien de personen in België gehuwd zijn of de buitenlandse akte hebben laten overschrijven.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de huwelijksakte verkrijgen:

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer.
  • via 'Mijn burgerprofiel'

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

gratis