Afschrift huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens omtrent een huwelijk.

Voor wie

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • uzelf
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • uw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Voorwaarden

Een huwelijksakte kan afgeleverd worden indien de personen in België gehuwd zijn of de buitenlandse akte hebben laten overschrijven in België.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de huwelijksakte verkrijgen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument
  • je eigen identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument.