Afvalkalender

PMD, huisvuil en tuin- en snoeiafval worden tweewekelijks opgehaald. Voor papier en karton is er een maandelijkse ophaling.

Wat moet ik doen?

Je zet je afval de avond voor de ophaling (bij valavond) of de ochtend van de ophaling vanaf 6 uur goed zichtbaar aan de straatkant. Wil je weten welke fractie wanneer wordt opgehaald, kan je de afvalkalender van Limburg.net raadplegen.

Kostprijs

De huis-aan-huisinzameling van de huisvuil-, PMD-zakken, groenafval & papier/karton werd opgenomen in de factuur van de directe inning.

Regelgeving

De ophalingen van de afvalfracties vallen onder de verantwoordelijkheid van Limburg.net.

Uitzonderingen

Wanneer de ophaaldag samenvalt met een feestdag, zal de ophaling niet naar de volgende werkdag opschuiven, maar naar de eerstvolgende zaterdag.

Meer info

Wanneer je aangeboden afvalfractie werd geweigerd, zal je merken dat er een sticker werd gekleefd. Je dient de verkeerde fractie eruit te halen en bij de volgende ophaling van deĀ op te halen fractie terug aan te bieden.

Werd je aangeboden afvalfractie niet meegenomen? Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  • te laat buiten geplaatst;
  • verkeerd aangeboden (zie opmerking bij weigering);
  • of mogelijk werd de aangeboden fractie vergeten.

Je kan dit melden via www.limburg.net/meldingen