Afvalkalender

PMD, huisvuil en tuinafval, keukenafval en textiel worden tweewekelijks opgehaald. Voor papier en karton is er een maandelijkse ophaling.

Wat moet ik doen?

Je zet je afval de avond voor de ophaling (bij valavond) of de ochtend van de ophaling (voor 6 uur) goed zichtbaar aan de straatkant. Wil je weten welke fractie wanneer wordt opgehaald, kan je de afvalkalender van Limburg.net raadplegen.

Kostprijs

De huis-aan-huisinzameling van de huisvuil-, PMD-zakken, tuinafval, keukenafval, textiel en papier/karton werd opgenomen in de factuur van de afvalbelasting.

Regelgeving

De ophalingen van de afvalfracties vallen onder de verantwoordelijkheid van Limburg.net.

Uitzonderingen

Wanneer de ophaaldag samenvalt met een feestdag, wordt de ophaling verplaatst. Kijk voor de juiste data zeker naar de afvalkalender van Limburg.net.

Meer info

Wanneer je aangeboden afvalfractie werd geweigerd, zal je merken dat er een sticker werd gekleefd. Je dient de verkeerde fractie eruit te halen en bij de volgende ophaling van de op te halen fractie terug aan te bieden.

Werd je aangeboden afvalfractie niet meegenomen? Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  • te laat buiten geplaatst;
  • verkeerd aangeboden (zie opmerking bij weigering);
  • of mogelijk werd de aangeboden fractie vergeten.

Je kan dit melden via www.limburg.net/meldingen of via het gratis nummer 0800 90 720.

;