Project 'Agter de Heuf'

‘Agter de Heuf’ is een project waarin wonen, zorg en handel samengaan en waarin verschillende vormen van wonen onderdak vinden: van starterswoningen over luxeappartementen tot sociale woningen en zorgwoningen. Dit alles komt te liggen in een autoluwe, groene publieke ruimte.

Hieronder kan je de stand van zaken in de realisatie van dit project volgen. Regelmatig zullen er updates gepubliceerd worden.

Stand van zaken mei 2023

Private partner

De private partner werkt fase 2 af: Heuven 3 en 4 en de kelder met ondergrondse garage (-1).

Gemeente

Eerder al werd aan de Burgemeester Vangaalstraat een mooie binnentuin aangelegd. Dat was de eerste fase, die aansluit bij de eerste fase van het gebouwencomplex.

In deze fase, die aansluit bij het tweede gebouwencomplex, gaat het om de Burgemeester Valentijnsstraat, een gedeelte van de Burgemeester Missottenstraat en winkelwandelstraat De Heuf. De aansluiting van De Heuf op de Dorpsstraat wordt eveneens meegenomen. De stijl van de binnentuin wordt doorgetrokken tot aan de Oude Markt.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zal de aannemer het aan te leggen gebied indelen in verschillende zones. Zie de tekening hieronder.

Zone rood: de zone rond het nieuwe gebouw, aansluitend op de reeds aangelegde
binnentuin.
- Rioleringswerken vanaf 8 mei
- Betonpaden en kasseien in augustus
- Afwerking eind november

Zone oranje: de weg vanaf de Dorpsstraat naar de achterliggende garageboxen en
achteruitgangen
- Riolering vanaf begin juli
- Klinkerwerken in augustus
- Klaar eind augustus

Zone blauw: de zone aan de parking voor de Peltri
- Riolering vanaf juni (een aantal parkings afgesloten)
- Herstel asfalt in augustus of september

Zone groen: winkelwandelstraat De Heuf
- Opbraak begin augustus, na het bouwverlof
- Aanpassingen nutsleidingen in augustus
- Riolering in september
- Wegenis in oktober en november
- Einde werken in december

In deze fase is de Dorpsstraat tijdelijk onderbroken voor doorgaand verkeer.

Zone grijs: het pad vanaf de Dorpsstraat tegenover TIO
Zie kleine tekening uiterst rechts. De aannemer wil hier de riolering leggen
vanaf eind augustus, maar zoekt nog naar een manier om het werk
in dit smalle straatje uit te voeren.

Als alles goed gaat, is deze tweede fase klaar in februari 2024.

Handelszaken toegankelijk

De handelszaken, die voor het merendeel in De Heuf zijn gevestigd, zullen te voet steeds toegankelijk blijven. Autoverkeer zal niet meer mogelijk binnen de werfzone. Het gebied in- en uitrijden moet via de nieuwe aansluiting die vorig jaar aangelegd werd tussen de Ringlaan en de Drie Eikenweg/Achter de Heuf. Parking De Heuf blijft bereikbaar via de rotonde op de Ringlaan.