Project 'Agter de Heuf'

‘Agter de Heuf’ is een project waarin wonen, zorg en handel samengaan en waarin verschillende vormen van wonen onderdak vinden: van starterswoningen over luxeappartementen tot sociale woningen en zorgwoningen, plus een hotel. Dit alles komt te liggen in een autoluwe, groene publieke ruimte.

Hieronder kan je de stand van zaken in de realisatie van dit project volgen. Regelmatig zullen er updates gepubliceerd worden.

Stand van zaken augustus 2021

Private partner

De private partner bereidt zich voor op de bouw van fase 2: Heuven 3 en 4 en de kelder met ondergrondse garage (-1).

Gemeente

Vanaf 3 augustus 2021 wordt gewerkt aan de omgevingsaanleg van fase 1. Dit houdt in

  • de aanleg van riolering en wegenis
  • de aanleg van de binnentuin

Aanleg riolering en wegenis

Bij deze werken gaat men als volgt tewerk:

  • de weg wordt opgebroken;
  • de riolering wordt aangelegd;
  • de weg wordt hersteld; op sommige plaatsen zal dat tijdelijk zijn met behulp van ‘minderhindersteenslag’.

Aanleg in fasen (zie plannetje onderaan)

  1. Onmiddellijk vanaf de aanvang van de werken op 3 augustus aanstaande zal het gebied van de binnentuin niet meer toegankelijk zijn voor wagens. Dit zal permanent het geval blijven.
  2. Vanaf 3 augustus wordt er gewerkt in het blauwe gedeelte. De garages in de Burgemeester Smetsstraat zullen twee weken niet bereikbaar zijn met de wagen.
  3. Vanaf 9 augustus wordt er gewerkt in het rode gedeelte. De garagekelder C1 zal dan een week niet bereikbaar zijn met de wagen.
  4. Van 12 tot 20 augustus wordt er gewerkt in het gele gedeelte. De parkeerkelder en gebouwen in dat gedeelte zullen dan niet bereikbaar zijn met de wagen.
  5. Van 20 tot 26 augustus wordt er gewerkt in het groene gedeelte. De garages en uitritten in dat gedeelte zullen dan niet bereikbaar zijn met de wagen.

Mobiliteit/verkeershinder

In elk van de fasen is de weg een tijdje niet toegankelijk voor wagens. Een aantal garages en garagekelders zijn dan ook niet bereikbaar.

Er is steeds parkeerruimte op wandelafstand. Er wordt steeds voor gezorgd dat de woningen te voet bereikbaar blijven.

Voor de gehele duur van de riolerings- en wegeniswerken zal in de Drie Eikenweg en in de verbinding met de Burgemeester Smetsstraat tweerichtingsverkeer toegelaten zijn.

De woningen in de Burgemeester Van Gaalstraat blijven bereikbaar met de wagen.

Let op!

De weergegeven planning is door de aannemer opgemaakt. Er kunnen zich daarin verschuivingen voordoen. We zullen de aannemer vragen om u daarvan op de hoogte te brengen.

Verdere planning

In zijn geheel zullen de wegenis- en rioleringswerken in het gebied tot ongeveer half september duren. Intussen zal er ook al gestart worden met de aanleg van de binnentuin. Deze planning is momenteel nog niet gekend.

Het is ook nog niet exact geweten wanneer private partner begint aan de graafwerken voor de fase 2 van het bouwproject