Project 'Agter de Heuf'

‘Agter de Heuf’ is een project waarin wonen, zorg en handel samengaan en waarin verschillende vormen van wonen onderdak vinden: van starterswoningen over luxeappartementen tot sociale woningen en zorgwoningen, plus een hotel. Dit alles komt te liggen in een autoluwe, groene publieke ruimte.

Hieronder kan je de stand van zaken in de realisatie van dit project volgen. Regelmatig zullen er updates gepubliceerd worden.

Stand van zaken oktober 2022

Private partner

De private partner bouwt fase 2: Heuven 3 en 4 en de kelder met ondergrondse garage (-1).

Gemeente

De gemeenteraad van 29 september keurde het ontwerp goed voor de tweede fase van de aanleg van de publieke ruimte in het project Agter De Heuf, met inbegrip van winkelwandelstraat De Heuf. Het begin van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023.

Autoluwe groene verbinding

Het gaat in de tweede fase om de Burgemeester Valentijnstraat, een gedeelte van de Burgemeester Missottenstraat en winkelwandelstraat De Heuf. De aansluiting van De Heuf op de Dorpsstraat wordt eveneens meegenomen. De stijl van de binnentuin wordt zo doorgetrokken tot aan de Oude Markt (zie plannetje).

Gescheiden riolering

De gebouwen in deze fase moeten aansluiten op een nieuwe riolering. Dat zal een stelsel zijn een scheiding tussen regenwater en afvalwater. Een afkoppelingsdeskundige zal hiervoor contact nemen met de verschillende eigenaars/gebouwbeheerders. 

Later meer informatie

Deze werken brengen hinder met zich mee. Voor aanvang, zodra de planning concreet is, zal de gemeente een informatiesessie organiseren om de praktische gang van zaken en de toegankelijkheid tijdens de werken uitvoerig toe te lichten.