Project 'Agter de Heuf'

‘Agter de Heuf’ is een project waarin wonen, zorg en handel samengaan en waarin verschillende vormen van wonen onderdak vinden: van starterswoningen over luxeappartementen tot sociale woningen en zorgwoningen, plus een hotel. Dit alles komt te liggen in een autoluwe, groene publieke ruimte.

Hieronder kan je de stand van zaken in de realisatie van dit project volgen. Regelmatig zullen er updates gepubliceerd worden.

Stand van zaken juni 2020

Private partner

Het eerste gebouw – fase 1 op de luchtfoto – van het project is volzet en een groot aantal bewoners heeft er al zijn intrek genomen.

De private partner bereidt zich voor op de bouw van fase 2: Heuven 3 en 4 en de kelder met ondergrondse garage (-1).

Gemeente

Vooraleer de bouw van fase 2 kan beginnen, moeten er drie dingen gebeuren:

  • het verplaatsen van nutsleidingen voor de aanleg van de kelder (-1);
  • de aanleg van een nieuwe aansluiting op de Ringlaan;
  • de aanleg van de publieke ruimte met tuin en de wegenis van fase 1.

Verplaatsen nutsleidingen

Via de Burgemeester Van Lindstraat wordt een gedeelte van de riolering onder de Ringlaan door omgelegd en opnieuw aangesloten achter het Mariaziekenhuis. Vervolgens moeten ook in het gebied van fase 2 nogal wat rioleringsaansluitingen verplaatst worden om de aanleg van de kelder mogelijk te maken.

Nieuwe aansluiting Ringlaan

Vanuit de Burgemeester Van Lindtstraat wordt een nieuwe aansluiting aangelegd op de Ringlaan. De aansluiting altijd voorzien voor de ontsluiting van het gebied. Het is noodzakelijk om die nu al aan te leggen om verkeer van en naar het gebied toe te laten tijdens de komende graafwerken. Bovendien is het zo mogelijk om het gewone verkeer gescheiden te houden van het drukke, zware werfverkeer dat gedurende lange tijd via de rotonde zal moeten rijden.

Aanleg binnentuin fase 1

Als deze beide werken achter de rug zijn, kan de binnentuin van fase 1 aangelegd worden. Dat zal gelijktijdig gebeuren met de aanleg van de kelder.

Planning en timing

De uitvoering van deze werken moet in een heel specifieke volgorde gebeuren, zodat men in een later fase niet zal vastlopen.

Voor wat betreft de aansluiting op de Ringlaan is het de intentie om klaar te zijn bij het bouwverlof. Enkel indien een langere periode van droogzuiging van het grondwater nodig blijkt, zou de aansluiting pas in september klaar zijn. Daarna beginnen de werken voor de aanleg van de kelder. Deze zullen een jaar duren. In die tijdspanne zal ook de aanleg van de publieke ruimte - tuin en bestrating - in fase 1 gebeuren.

Verkeersafwikkeling

De aanleg van de kelder zal lange tijd invloed hebben op de verkeersafwikkeling in heel het gebied. Een gebied dat druk gebruikt wordt door heel gemengd verkeer: voetgangers, fietsers, auto’s en leveringsverkeer. Daarbij komt nog het zware werfverkeer. Samen met de politie zal daarom een plan opgemaakt worden voor de verkeersafwikkeling. Dat zal gebeuren met de nodige aandacht voor een zo groot mogelijke veiligheid voor alle soorten verkeer.