Attest samenstelling gezin

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die op het ogenblik van de aanvraag ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Pelt.
 

Voorwaarden

Een attest van gezinssamenstelling kan enkel aangevraagd worden voor jouw gezin.

Wat moet ik doen?

Je kan een attest van gezinssamenstelling verkrijgen:

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer.

Kostprijs

gratis