Attest samenstelling gezin

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die op het ogenblik van de aanvraag ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Pelt.
 

Voorwaarden

Een attest van gezinssamenstelling kan enkel aangevraagd worden voor jouw gezin.

Wat moet ik doen?

Je kan een attest van gezinssamenstelling verkrijgen:

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer;
  • via 'Mijn burgerprofiel'

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, EVK-kaart of verblijfsdocument