Attest samenstelling gezin

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt ingeschreven op hetzelfde adres, op het ogenblik van de aanvraag.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Pelt.

Voorwaarden

Een attest van gezinssamenstelling kan enkel aangevraagd worden voor jouw gezin.

Wat moet ik doen?

Je kan een attest van gezinssamenstelling verkrijgen:

  • online;
  • bij de burgerbalie. Hiervoor heb je geen afspraak nodig.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Wil je het attest afhalen bij de burgerbalie, breng dan je identiteitskaart of verblijfskaart mee.
Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.