Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (attest van woonst) is een attest dat bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Er zijn drie soorten attesten:

  • attest van hoofdverblijfplaats vermeldt het huidig domicilieadres in onze gemeente en je burgerlijke staat.
  • attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente vermeldt ook je historiek van alle domicilieadressen binnen onze gemeente.
  • attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten onze gemeente.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest van hoofdverblijfplaats op volgende manieren verkrijgen:

  • online; 
  • bij de burgerbalie.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart