Begraafplaats Hunnebergen

In de omgeving van de Overpeltse Hunnebergen bevinden zich de restanten van een prehistorische begraafplaats, die dateert uit de late Bronstijd - vroege IJzertijd (800 - 400 voor Christus). In die tijd was er een nederzetting in de vallei van de Holvense beek. In die periode cremeerden de Overpeltenaren hun doden. De assen bewaarden ze in een aarden urne, die werd ingegraven in een kuiltje en afgedekt met een laag heuveltje. Die heuvels werden soms afgeschermd met een greppel en een houten omheining. Men spreekt dan ook van de Urnenveldencultuur. Deze urnenvelden werden ontdekt tijdens opgravingen in de 20ste eeuw en eind jaren 1980 gereconstrueerd.

Meer info

Er ligt een gereconstrueerde grafheuvel aan de Gortenstraat, langs de Blauwe Route in het wandelgebied Holven-’t Plat.

;