Beheerplan voor Hobos in ontwerp

De gemeente Pelt en het Agentschap Natuur en Bos hebben in samenwerking met het Agentschap voor Onroerend Erfgoed een ontwerp van geïntegreerd beheerplan opgesteld. Dat moet het beheer voor de komende 24 jaar vastleggen voor het Hobos.

Het ontwerp van beheerplan ligt nog tot en met 10 maart ter inzage voor het publiek. De raadpleging gebeurt online via volgende link: https://www.natuurenbos.be/beheerplan-hobos

Gepubliceerd op maandag 8 februari 2021 9.56 u.