Beroepswijziging

De bevolkingsregisters bevatten informatie over je beroep. Bij een verandering van je beroep, meld je dit bij de gemeente. Zo worden je persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister zo correct mogelijk bij gehouden.

Op attesten en uittreksels wordt de informatie over je beroep niet meer getoond.

Wat moet ik doen?

Je kan de beroepswijziging online doorgeven.

Voor beschermde beroepen (bv. advocaat, architect, arts, gerechtsdeurwaarder, journalist, notaris, vastgoedmakelaar) moet je een officieel document als bewijs voorleggen en moet je je aanmelden bij de burgerbalie.

Het Rijksregister heeft codes toegekend aan beroepen. De dienst bevolking kijkt na welk beroepscode het dichtst aansluit bij je beroep. Het is daarom belangrijk dat je je functie en sector zo gedetailleerd mogelijk probeert te omschrijven. 

Kostprijs

Gratis

;