Besluitenlijst Algemene Vergadering Welzjnsregio 11 juni 2019