Maak je keuze

Heb je recht op een tussenkomst in het kader van vrijetijdsparticipatie?

Hoe weet je of je recht hebt op een tussenkomst?

Kan je één van volgende vragen met 'ja' beantwoorden?
- Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming via je ziekteverzekering? (kijk op de klever van je ziekenfonds, onderaan op de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming).
- Heb je recht op een sociale toeslag in je kinderbijslag?
- Heb je recht op een huursubsidie?
- Heb je recht op een school - of studietoelage?
- Zit je in een actief traject in budgethulpverlening?

;