Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een attest waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in Pelt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • Jezelf
  • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • Derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest van leven op volgende manieren verkrijgen:

De elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert je akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

Gratis

;