Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is bevoegd om:

  • te beslissen over de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie;
  • op eigen initiatief of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling

;