Bomen vellen die niet in een bos staan

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een omgevingsvergunning verplicht.

Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimaal 1 meter heeft.

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in bepaalde gevallen) niet nodig als de boom ...

  • ... niet tot een bos behoort;
  • én in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat;
  • én niet in woonparkgebied staat;
  • én op maximaal 15 meter van de vergunde woning, landbouwbedrijfswoning, landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen staat.

Opgelet: deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen.

;