Borstbeeld Sooi Willems

Het borstbeeld is een herinnering aan de in 1990 overleden Neerpeltse soldatenaalmoezenier Sooi Willems. In 1945 richtte hij Milac op, een katholieke vormingsbeweging in het Belgische leger.

Tijdens de 44e Week van de Soldaat in 1991 werd het beeld onthuld en werd het Sooi Willemsplein ingehuldigd.¬†Neerpeltenaar André Jansen vervaardigde het beeld.¬†

Locatie: Sooi Willemsplein