heraanleg Boseind (Heerstraat-rotonde Biezenweg)

Start werken op 19 september

Op dinsdag 19 september start de heraanleg van het gedeelte Boseind tussen de Heerstraat en de rotonde met de Biezenweg. De totale renovatie zorgt voor veiligere fietspaden, een betere rijweg en een riolering met gescheiden afvoer van regen- en afvalwater. De werken gebeuren in verschillende fasen en naargelang de fase wordt het verkeer omgeleid. De toegang tot de winkels aan dit gedeelte van Boseind blijft daarbij verzekerd.

Wat gaat er gebeuren?

Zie downloads.

De fietspaden van het gedeelte van Boseind tussen de Heerstraat en de rotonde met
de Biezenweg zijn niet breed genoeg en in slechte staat. Ook het asfalt van de rijweg
is aan vernieuwing toe. Het rioleringsstelsel is nog een gemengd systeem. Een totale
renovatie biedt de mogelijkheid om voldoende veilige fietspaden en een nieuwe rijbaan
in te richten.

Gelijktijdig met het vernieuwen van rijweg en fietspad kan van het huidige
rioleringsstelsel een gescheiden systeem gemaakt worden: de bestaande riolering wordt
gerenoveerd en er komt een nieuwe riolering voor de afvoer van regenwater bij.

Verkeer

Zie bijgevoegd plannetje.

In een eerste fase wordt de riolering aangelegd op het traject tussen de Heerstraat en halverwege het gebouw van de Alvo. Dit gedeelte van de weg is dan afgesloten en dus ook de normale toegang naar de winkels. De leveranciersingang van Alvo dient dan als toegang tot de parkings. Het verkeer kan er geraken door de omleiding te volgen die loopt via de rotonde.

In de tweede fase volgt de riolering op het traject vanaf de Alvo tot aan de rotonde. Het eerste gedeelte is dan met een tijdelijke verharding weer open. De normale toegang tot de parkings van de winkels is weer in gebruik.

De derde fase is de aanleg van de wegenis op het traject waar de riolering in de eerste fase werd geplaatst en de vierde fase tenslotte de wegeniswerken op het traject van de tweede fase. Het verkeer in de derde en vierde fase rijdt zoals respectievelijk in de eerste en de tweede fase.

Tussen de Heerstraat en de rotonde geldt voor de gehele duur van de werken een omleiding via de Haagdoornstraat, Gele Bremstraat en Biezenweg. Het kruispunt met Saxbylaan/Kievitstraat blijft in de eerste fase open voor alle verkeer. In alle volgende fasen is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Omwille van het drukke schoolverkeer op dit kruispunt zullen fietsers en voetgangers er wel altijd kunnen passeren. 

Timing

De eerste fase duurt en tweetal weken. Voor de volgende fasen is nog geen exacte timing te geven. Zodra die geweten is, wordt ze gecommuniceerd. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024.

Winkels

De winkels blijven steeds bereikbaar.

;