heraanleg Boseind (Heerstraat-rotonde Biezenweg)

UPDATE 13 DECEMBER 2023

De weg kreeg een onderlaag asfalt over de gehele lengte. Het gevolg is dat de rijweg opnieuw redelijk normaal toegankelijk is, zij het enkel voor plaatselijk verkeer. De parkings van de winkels zijn nu weer bereikbaar via de Heerstraat, zoals op het kaartje in de fases 2 en 4.

De situatie zoals ze nu is, zal zeker blijven tot na de feestdagen. Vanaf vrijdag 22 december ’s middags gaat de aannemer voor twee weken in bouwverlof. Tot dan en ook na het verlof wordt verder gewerkt aan de aanleg van de nieuwe fietspaden langs beide zijden van de rijweg en daarna aan de inritten.

Tussen de Heerstraat en de rotonde blijft de omleiding via de Haagdoornstraat, Gele Bremstraat en Biezenweg gelden.

Start werken op 19 september

Op dinsdag 19 september start de heraanleg van het gedeelte Boseind tussen de Heerstraat en de rotonde met de Biezenweg. De totale renovatie zorgt voor veiligere fietspaden, een betere rijweg en een riolering met gescheiden afvoer van regen- en afvalwater. De werken gebeuren in verschillende fasen en naargelang de fase wordt het verkeer omgeleid. De toegang tot de winkels aan dit gedeelte van Boseind blijft daarbij verzekerd.

Wat gaat er gebeuren?

Zie downloads.

De fietspaden van het gedeelte van Boseind tussen de Heerstraat en de rotonde met
de Biezenweg zijn niet breed genoeg en in slechte staat. Ook het asfalt van de rijweg
is aan vernieuwing toe. Het rioleringsstelsel is nog een gemengd systeem. Een totale
renovatie biedt de mogelijkheid om voldoende veilige fietspaden en een nieuwe rijbaan
in te richten.

Gelijktijdig met het vernieuwen van rijweg en fietspad kan van het huidige
rioleringsstelsel een gescheiden systeem gemaakt worden: de bestaande riolering wordt
gerenoveerd en er komt een nieuwe riolering voor de afvoer van regenwater bij.

Verkeer

Zie bijgevoegd plannetje. Naargelang de fase waarin de werken zich bevinden, verandert de verkeerscirculatie. Zie updates bovenaan en bijgevoegd kaartje.

Tussen de Heerstraat en de rotonde geldt voor de gehele duur van de werken een omleiding via de Haagdoornstraat, Gele Bremstraat en Biezenweg. Het kruispunt met Saxbylaan/Kievitstraat blijft omwille van het drukke schoolverkeer bruikbaar voor fietsers en voetgangers. 

Timing

Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024.

Winkels

De winkels blijven steeds bereikbaar.

;