Bouwkavels Akkerstraat - Zaaipad

De gemeente Pelt verkoopt bouwplaatsen gelegen in de verkaveling Akkerstraat - Zaaipad.

Het gaat om een gezinsvriendelijke en jonge buurt met autoluwe straten en een groen kader. De wijk ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum van Overpelt met scholen, winkels en een breed aanbod aan dienstverlening.

Het Zaaipad is de ruggengraat van een kindvriendelijk woonproject in Overpelt. Binnen het project ligt een attractieve speelruimte, deels verhard voor fietsen, rollerskaten, ... en deels groen ingericht met speelelementen in en over een wadi. Deze groene speelstraat is een schakel binnen een speelweefsel dat de buurt op een aantrekkelijke manier verbindt met het centrum.

Voorwaarden

  • Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen.
  • Binnen een termijn van 7 jaar na het verlijden van de akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

Wat moet ik doen?

Vul het formulier aankoopbelofte in. Geef duidelijk uw gegevens weer en voor welk lot uit welke verkaveling u kiest.De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van gemeente Pelt, Oude Markt 2 te 3900 Pelt.

Kostprijs

Gemeentelijke verkaveling Zaaipad:

LOT BREEDTE AARD OPPERVLAKTE SCHATTINGSPRIJS
9 11,90 m HOB 416 m² € 75 000