Bouwkavels Kapelstraat-Haasbosstraat

De gemeente Pelt verkoopt bouwplaatsen gelegen in de verkaveling Kapelstraat - Haasbosstraat. Het gaat om ruime bouwpercelen voor gekoppelde woningen. De verkaveling heeft een rustige ligging, maar vlakbij de kerk van Lindel waar alle voorzieningen voorhanden zijn.

  • Vlot bereikbaar op slechts enkele minuten van het centrum van Overpelt en de autowegen richting Hasselt-Eindhoven en Lommel.
  • Handel, diensten, vrij beroep, kantoor toegelaten (maximum 100 m²)

Voorwaarden

  • Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen.
  • Binnen een termijn van 7 jaar na het verlijden van de akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

Wat moet ik doen?

Vul het formulier aankoopbelofte in. Geef duidelijk uw gegevens weer en voor welk lot uit welke verkaveling je kiest.

De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van gemeente Pelt, Oude Markt 2 te 3900 Pelt.

Kostprijs

LOT BREEDTE AARD OPPERVLAKTE SCHATTINGSPRIJS
4 31,00 m GK 489 m² € 78 240

Regelgeving

Volgende voorschriften zijn van toepassing in deze verkaveling:

  • Eengezinswoningen
  • Twee bouwlagen
  • Bijgebouw tot 24 m² mogelijk
  • Bouwverplichting: winddicht binnen 7 jaar na akte.