Bouwmeesterscan

De Vlaams Bouwmeester begeleidt publieke opdrachtgevers, zoals gemeentebesturen, bij het vormen van een visie over bouwen in de hedendaagse samenleving. Op vraag van de Gemeente Pelt voerde de Vlaams Bouwmeester tussen maart 2019 en oktober 2020 een Bouwmeesterscan uit voor Pelt. Een onafhankelijk onderzoeksteam maakte hierbij een doorlichting van het ruimtegebruik in de gemeente Pelt.

Het eindrapport van de Bouwmeesterscan vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van het gemeentebestuur. Het is ook geen verordenend document. Het is een advies dat het gemeentebestuur van Pelt kan helpen om een duurzaam ruimtelijk model te ontwikkelen. Het zal in die zin een belangrijke inspiratiebron zijn voor de ontwikkeling van het toekomstig ruimtelijk beleid, dat zal worden vastgelegd in het Beleidsplan Ruimte Pelt.