Heraanleg Broesveldstraat Noord

De Broesveldstraat wordt heraangelegd vanaf de Justitielaan tot aan de Bermstraat. Ook het kruispunt met de Dommelhoflaan en de aansluitingen van de Sint-Martensstraat en de Gildestraat zijn mee in de werken opgenomen.

Stand van zaken 1 augustus

De aannemer is van Turnhout en hij volgt dus het Antwerpse bouwverlof . De werken hervatten daarom op dinsdag 1 augustus.

In de Broesveldstraat tussen Justitielaan en Bermstraat slaagde de aannemer erin om alvast de onderlaag asfalt te plaatsen voor het bouwverlof. Dat maakt dat hij nu verder kan met de afwerking van de weg. Half oktober is als laatste de toplaag asfalt voorzien.

Stand van zaken begin juli

De straat krijgt voor het bouwverlof (= vanaf 7 juli) de onderlaag asfalt. De aannemer zal vervolgens nog zorgen dat de inritten bereikbaar zijn. Hier zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn vanaf het bouwverlof. Alle verdere afwerkingen zijn voor daarna. Dat is vanaf dinsdag 1 augustus.

Stand van zaken 9 juni

De aanleg van de riolering is bezig. Deze klus zal afgerond zijn tegen het bouwverlof. Tijdens het bouwverlof is alles toegankelijk dankzij een tijdelijke weg in steenslag. Na het bouwverlof wordt de weg zelf aangelegd.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige weg wordt volledig verwijderd. Vervolgens wordt een nieuwe riolering aangelegd. Dat zal een gescheiden stelsel zijn, waarbij vuil water en regenwater apart aangeboden moeten worden. De nutsmaatschappijen zullen van de gelegenheid gebruik maken om de leidingen voor elektriciteit, dataverkeer, gas en drinkwater te vernieuwen. Wanneer de riolering geplaatst is, wordt de weg heraangelegd.

Planning

Start der werken = begin januari 2023 

Voorbereidende werken voor aanleg nutsleidingen: begin januari 2023  

  • Opbraak stoepen en aanleg tijdelijk riool kruispunt Dommelhoflaan

Aanleg nutsleidingen: begin januari 2023 – begin april 2023

  • Volledig vernieuwen = waterleiding
  • Gedeeltelijk vernieuwen = telecommunicatie, laagspanning, middenspanning, gas

Riolerings- en wegeniswerken: begin april 2023 – oktober 2023

Verkeer

Vanaf 9 januari 2023 is in de werkzone enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten. Het doorgaand verkeer wordt tot het einde van de werken omgeleid via de Onderwijslaan, Norbertinessenlaan en Bermstraat. Ook de inwoners van de Dommelhoflaan en de Sint-Martensstraat kunnen niet meer via de Broesveldstraat rijden. Zie plannetje. 

Extra info

Gedetailleerde informatie over deze werken vind je in bijgaande presentaties van respectievelijk studiebureau Antea Group, rioolbeheerder Fluvius en aannemer Vangeel.

Klik hier voor extra informatie over de keuring van private riolering

;