Buitenschoolse opvang - eerste inschrijving

Wanneer je een eerste keer gebruik wenst te maken van de buitenschoolse opvang, moet je je kind hiervoor inschrijven. 
 

Wat moet ik doen?

De inschrijving gebeurt via het registratieprogramma I-Active. Dit is een eenvoudig registratiesysteem waar je een login voor ontvangt nadat je inschrijving verwerkt en goedgekeurd is.

Met deze login kan je op een eenvoudige manier de gepresteerde opvanguren nagaan en de rekeningen en fiscale attesten ontvangen. Ook andere berichten kunnen worden verstuurd via I-active.

Heb je opvang nodig?

Neem dan een zestal weken op voorhand contact op via telefoon of mail met Pelterkids.

Onze opvangmedewerkers regelen dan alles verder met jou. Ze geven je alle info en behandelen de nodige documenten voor de inschrijving van jouw kind.

;