Buurtfeest

Wil je een leuke activiteit in je buurt organiseren, zoals een buurtfeest, nieuwjaarsdrink, speelstraat, barbecue, ... Dan kan je beroep doen op de ondersteuning van de gemeente in de vorm van materialen van de buurtcheque. Deze kan je één keer per jaar aanvragen per buurt.

Voor wie

Buurtverenigingen die een activiteit organiseren op het grondgebied van de gemeente Pelt.

Voorwaarden

Je kan voor de organisatie van je buurtfeest kiezen voor een stuk privéterrein, of je kan de openbare weg laten afsluiten. De weg kan dan worden afgesloten vanaf 10 uur op de dag van je buurtfeest tot en met 12 uur de dag nadien.

Wat moet ik doen?

Vul het online formulier in om een buurtfeest aan te vragen. Je kan op datzelfde formulier ook meteen een buurtcheque aanvragen.

Let op: je dient eerst eerst het COVID Event Risk Model-protocol te doorlopen. Dit is een 'event scan' waarmee je kan inschatten hoe veilig het buurtfeest is dat je wil organiseren:

  • een rood label geeft aan dat het feest een groot risico kan vormen voor de verderde verspreiding van het coronavirus;
  • voor een evenement met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het feest te organiseren;
  • een groen label geeft aan dat het evenement als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie te organiseren.

Indien je de CERM hebt ingevuld, ontvang je een pdf als resultaat. Dit document voeg je bij je aanvraag voor de organisatie van een feest.

Kostprijs

Gratis

Meer info

Heb je na het invullen van het formulier nog vragen? Neem dan contact op met de Vrijetijdsbalie.