Captatieverbod onbevaarbare waterlopen verstrengd

De gouverneur van Limburg heeft het verbod op captatie van water op een aantal waterlopen in Limburg verstrengd.
 
De laatste weken viel er in Vlaanderen en Limburg weinig of geen neerslag. De peilen en debieten van de bevaarbare waterlopen zijn dalend. Op de Maas in onze provincie zijn de afvoeren momenteel lager dan op hetzelfde moment in 2017 en 2018. Ook op de onbevaarbare waterlopen zijn de debieten en peilen dalend en worden er op heel wat plaatsen erg lage peilen gemeten. Nieuwe metingen uitgevoerd door de provinciale dienst Water en Domeinen bevestigen dit. Ook de grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn erg laag en in dalende lijn. Er wordt de volgende dagen weliswaar neerslag voorspeld, maar onvoldoende om de lage afvoeren en peilen te normaliseren.
Om de gevolgen van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken nemen de waterbeheerders maatregelen. Voor de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg vertaalt zich dat in maatregelen zoals het stilleggen van de waterkrachtscentrales, het maximaal terugpompen aan de sluis van Ham, het dichtzetten voor 50% van de watervangen voor natuur en landbouw,…

Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie en in verdere afstemming met de experten in het Limburgs droogte-overleg heeft de gouverneur besloten om vanaf 19/07/2019 het captatieverbod dat in onze provincie al gold nog verder uit te breiden.

Het is verboden water te capteren uit ALLE ONbevaarbare waterlopen.

In sommige onbevaarbare waterlopen is het echter nog wel toegelaten water te capteren:
 • het stroomgebied van de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
 • de Demer en het stroomgebied van de Demer opwaarts de samenvloeiing van de
  Demer met de Steenlaak in Lummen en dit tot aan het stroomgebied van de
  Munsterbeek in Bilzen;
 • het stroomgebied van de Jeker in Tongeren en Riemst;
 • het stroomgebied van het Heeswater in Riemst, Bilzen en Lanaken;
 • het stroomgebied van de Voer en de Berwijn in Voeren;
 • het stroomgebied van de Kikbeek in Maasmechelen en Lanaken;
 • de Kuilenzouw in Riemst;
 • de Lossing in Lanaken;
 • de Langkeukelbeek in Bilzen.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor de aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.


Meer info via www.crisis-limburg.be/droogte

Gepubliceerd op donderdag 18 juli 2019 17 u.