Dag van de Buren - Pelt zet in op buurtwerking

Op vrijdag 24 mei is het Dag van de Buren en dat gaat ook in Pelt niet onopgemerkt voorbij. Het gemeentebestuur wil immers volop blijven inzetten op levendige dorpen en aangename buurten. Het werkt aan initiatieven om de buurtwerking in Pelt te blijven stimuleren.

Ondersteuning van de buurten

Zowel in Neerpelt als in Overpelt kregen buurtverenigingen op verschillende momenten een duwtje in de rug van het gemeentebestuur. In Neerpelt kregen de gekende buurtverenigingen die zich aanmelden tijdens de Dag van de Buren het bezoek van de ijskar, in Overpelt kon men een feestcheque ter waarde van 150 euro aanvragen. Dit bedrag was dan te besteden aan materialen voor een buurtfeest, zoals tenten, servies en animatie.

Ook door het uitlenen van materiaal, een springkasteel, speelstraten e.d. moedigden de gemeenten de buurten aan om samen te komen en elkaar te ontmoeten.

Dag van de Buren

“Omdat we het belangrijk vinden om de buurtwerkingen te blijven stimuleren, laten we de initiatieven die voorheen in Neerpelt en Overpelt werden genomen, ook dit jaar doorgaan. Zo krijgen de gekende buurtverenigingen uit Neerpelt op vrijdag 26 mei tijdens de Dag van de Buren het bezoek van de ijskar, terwijl de buurtverenigingen uit Overpelt een feestcheque kunnen aanvragen”, zegt schepen van dorpenbeleid Raf Drieskens.

Nieuwe regeling vanaf 2020 

In het overgangsjaar 2019 blijft alles nog één keer bij het oude zodat er geen enkele buurt op achteruit gaat. Intussen werkt het gemeentebestuur aan nieuwe initiatieven en een regeling die uniform is voor alle Peltse buurten. “Want onze gemeente is opgebouwd uit mensen en buurten, zij spelen een belangrijke rol in het leven van elke dag en bepalen mee of mensen zich hier thuis voelen. Daarom zullen we ook in de toekomst onze buurten blijven ondersteunen”, besluit Raf Drieskens.

De buurtverenigingen uit Overpelt kunnen hun feestcheque aanvragen bij de vrijetijdsbalie in de Jeugdlaan.

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019 17.30 u.