Openbaar onderzoek De Holen en cultuurhistorisch landschap

1. ONDERWERP


Op 28 augustus 2022 ondertekende de Vlaamse Minister van Onroerend Erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap met overgangszones van De Holen in Pelt. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd° waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek, bundelt de
gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

2. PERIODE

Het openbaar onderzoek loopt van 10 oktober 2022 tot 9 november 2022.

Op maandag 7 november 2022 is het Agentschap Onroerend Erfgoed doorlopend aanwezig van 19.00 uur tot 21.00 uur voor duiding en het beantwoorden van vragen. Dit gaat door in het Buurthuis Damsheide te Holenweg 2, 3910 Pelt.

3. INZAGE

U kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij de gemeentelijke dienst Planning en Projecten, Oude Markt 2, 3900 Pelt na voorafgaandelijke afspraak met Patrick Simons op het nummer 011 94 94 94.


Bij de start van het openbaar onderzoek vindt u alle informatie op de webpagina van het Agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be en in het document dat u hieronder vindt. 


U kan de documenten ook digitaal raadplegen in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn@Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 18 21.

4. OPMERKINGEN EN BEZWAREN

U kan opmerkingen en bezwaren:

  • per gewone brief opsturen naar Gemeente Pelt, Dienst Planning en Projecten, Oude Markt 2, 3900 Pelt;
  • per gewone brief afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis, Oude Markt 2, 3900 Pelt tijdens de openingsuren;
  • per mail sturen naar planningenprojecten@gemeentepelt.be.


° Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd in uitvoering van artikel 6.1.7. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

;