De Liller Meulewieker

Vanaf zijn huidige positie, tegen de muur van het parochiehuis in Sint-Huibrechts-Lille, kijkt de Liller Meulewieker uit op het volledige dorpsplein en op het oude gemeentehuis.

Het beeld, ontworpen door Eric Vanmechelen, werd door de carnavalvereniging De Liller Meulewiekers aan de Liller bevolking geschonken ter gelegenheid van hun 33-jarig bestaan.

Op zondag 13 april 2003 werd het beeld officieel ingehuldigd onder grote lokale belangstelling.