De nieuwe gemeente heet Pelt

Na de intentieverklaring van de fusie konden alle inwoners van Overpelt en Neerpelt hun voorstellen indienen over de mogelijke naam van de nieuwe fusiegemeente. Uiteindelijk kwamen we tot niet minder dan 206 unieke voorstellen.

Een volksjury bracht begin oktober 2017 in een interessante namiddag via allerlei rondes dat aantal terug tot drie: Pelt, Dommelpelt en Pelten.

Daarna konden alle inwoners van Neerpelt en Overpelt, ouder dan 12 jaar (geboren op 31 oktober 2005 of eerder), stemmen op hun favoriete naam via de fusiewebsite

9519 mensen, goed voor een derde van alle stemgerechtigde inwoners, brachten hun stem uit.

Het resultaat is als volgt:

  • Pelt: 74,62 %
  • Dommelpelt: 14,42 %
  • Pelten: 10,96 %

De stemmen werden geteld onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. 

Op 18 december 2017 namen de gemeenteraden van beide gemeenten een definitieve beslissing over de samenvoeging en over de naam van de nieuwe gemeente.