Gemeenteraad

De gemeenteraad houdt iedere laatste donderdag zitting in de raadzaal op de Oude Markt, gevolgd door een zitting van de OCMW-raad. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Op deze pagina kan je de samenstelling, agenda en verslagen raadplegen. 

Wil je iedere maand de agenda per e-mail ontvangen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

Inzage in of afschriften van besluiten

Wil je inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kan je dat op de volgende manieren aanvragen:

Wens je een klacht in te dienen tegen een besluit? Dan kan je dat doen via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Agenda en verslagen

Samenstelling

;