Gemeenteraad

De gemeenteraad houdt iedere laatste donderdag zitting in de raadzaal op de Oude Markt, gevolgd door een zitting van de OCMW-raad. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Op deze pagina kan je de samenstelling, agenda en verslagen raadplegen. 

Wil je iedere maand de agenda per e-mail ontvangen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

Wens je een klacht in te dienen tegen een besluit van de gemeenteraad, dan kan je dat doen via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Agenda en verslagen

Samenstelling

;