College van Burgemeester en Schepenen

Hier kan je de samenstelling, bevoegdheden en contactgegevens van het College van Burgemeester en Schepenen bekijken.

Inzage in of afschriften van besluiten

Wil je inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kan je dat op de volgende manieren aanvragen:

Wens je een klacht in te dienen tegen een besluit? Dan kan je dat doen via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Agenda en verslagen

Samenstelling

;