Assistentie bij discriminatie op de huizenmarkt

De huurwet verbiedt eigenaars om te discrimineren bij het verhuren van hun woning. Ervaar jij problemen bij je zoektocht naar een huis of appartement? Dan kan het woonloket je helpen om klacht in te dienen. Wie op basis van nationaliteit, geloof, leeftijd, handicap of welke reden dan ook gediscrimineerd wordt, kan daarvoor terecht bij het meldpunt van Unia. Dat kun je rechtstreeks zelf doen aan de hand van dit elektronische formulier of je kunt je bij het woonloket laten helpen bij het indienen van de melding. 

Heb je hulp nodig? Maak dan een afspraak bij de omgevingsbalie. Zij bekijken aan de hand van dit formulier dat je op voorhand moet invullen of het inderdaad over discriminatie gaat en of er bewijslast is.

Bewijslast

Discriminatie aantonen lukt alleen als er voldoende bewijslast is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • getuigenis
  • geluidsopname
  • printscreens van websites
  • mails of berichten
  • praktijktest

Voorbeeldsituaties

Discriminatie doet zich voor in veel verschillende vormen. Enkele voorbeelden:

  • een verhuurder schrijft in een advertentie 'contract onbepaalde duur vereist' of 'OCMW zich onthouden';
  • een verhuurder laat de prijs van de woning variëren op basis van het profiel van de huurder;
  • een verhuurder annuleert een plaatsbezoek wanneer een huurder een hoofddoek draagt of blind is;
  • een verhuurder weigert in de loop van de verhuurperiode een 'redelijke' aanpassing aan de woning van een huurder met een handicap;
  • een verhuurder verbreekt een ondertekend contract omdat de huurder homosexueel is.

Meer info

In de folder die je hieronder kunt downloaden, vind je meer uitleg over de antidiscriminatiewetgeving en tips voor zowel huurders, eigenaars als vastgoedmakelaars.