Documenten

Het beleidsplan ruimte Pelt werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 30 november 2023. De Vlaamse Regering en de deputatie hebben 30 dagen de tijd om een eventueel voorbehoud te formuleren bij delen of passages van het beleidsplan ruimte. Het beleidsplan ruimte Pelt treedt in werking 14 dagen na publicatie van de vaststelling in het Belgisch Staatsblad.

;