Doorverwijskaart

Hulpverleners worden vaak geconfronteerd met vragen van cliënten waarop ze niet meteen een antwoord hebben. Soms vangen ze signalen op die zorgen baren. Signalen die de gezondheid en het welzijn van uw cliënt beïnvloeden. Afgelopen jaren zijn dat soort signalen waarschijnlijk alleen maar toegenomen.

Via een eenvoudige doorverwijskaart zorgen we voor een vlotte verbinding tussen de cliënt en de gemeentelijke dienstverlening. Dit zowel voor praktische vragen als voor problemen op het vlak van welzijn.

Privacyregels dwingen ons er toe dat de cliënt zelf de vraag stelt, maar die kan de hulpverlener voor de cliënt doorgeven. Eens de vraag tot contactname is gesteld, neemt de maatschappelijk werker zo snel mogelijk contact op met betrokkene om de zorgvraag verder uit te diepen en daar waar nodig en gewenst actie te ondernemen. Dit uiteraard altijd na akkoord van de cliënt.

;