Drankvergunning voor reizende drankgelegenheid

Als uitbater van een reizende drankgelegenheid (bijv. een tapwagen, een mobiele cocktailbar, een bar-boot...) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcohol voor consumptie ter plaatse. Het gaat daarbij om gegiste dranken (bijv. bier, wijn, mousserende wijn…) en sterke dranken (bijv. gin, cognac, cocktails…).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning, moet je voldoen aan de door de federale overheid bepaalde moraliteitsvoorwaarden. De controle gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1).

Het attest moet aangeleverd worden door:

  • de uitbater

  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde

  • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Als de uitbating in handen is van een vennootschap, moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgebonden. De vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

De vergunning geldt voor het hele Belgische grondgebied en is geldig tot:

  • de stopzetting van de activiteit
  • een wijziging op het vlak van de uitbater (bijv. wijziging medevennoot).

Wat moet ik doen?

Je vraagt een drankvergunning aan bij het gemeentebestuur van je woonplaats via het aanvraagformulier.

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) levert de gemeente de drankvergunning af.

Kostprijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Regelgeving

  • KB van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

  • KB van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

  • Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht

  • Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II

;