Elektrificatiewerken spoorlijn Hamont-Mol

Fluvius is bezig met de aanleg van de kabels voor de elektrificatie van de spoorlijn Hamont-Mol. Vanaf hun hoogspanningspost in de Haltstraat wordt een sleuf gegraven naar het station van Neerpelt. Er wordt gegraven in de Leo Baekelandlaan, Heggestraat, Hofweg en Sellekaertsstraat. De werken brengen hinder mee voor de omwonenden en het verkeer. De betrokken bewoners ontvangen hierover informatie van Fluvius en er worden omleidingen voorzien.

In onderstaand document vind je alle info over deze werken. 

Update 01/02/2021

De Heggestraat is onderbroken van 3 tot en met 5 februari.

Update 11/06/20

Momenteel wordt er gegraven vanaf de Heggestraat aan de brug van de verbindingsweg naar de Over ’t Waterstraat in de richting van de Astridlaan.

Als gevolg van de graafwerken is er op dit weggedeelte geen autoverkeer toegelaten. Via de Kadijk en het gedeelte Over ’t Waterstraat vanaf de Astridlaan is geen doorgaand verkeer mogelijk. De straten zijn doodlopend en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Fietsers kunnen en mogen wel passeren aan de werken, die zich aan een drukke passage op het fietsroutenetwerk situeren. 

Het einde van de werken op dit gedeelte is voorzien voor het begin van het bouwverlof.

Update 19/03/20

Als gevolg van de corona-maatregelen, zijn de werken tot nader bericht opgeschort.

Update 18/02/2020

Van 18 februari tot vermoedelijk eind april worden de ondergrondse leidingen van de fase Heggestraat aangelegd.

Voor de hele duur van de werken geldt er in de Heggestraat eenrichtingsverkeer vanaf de Houtmolenstraat in de richting van de Over ’t Waterstraat. Dat is tot net voor de brug van de verbindingsweg. In de andere richting moeten zowel auto’s als fietsen omrijden via de Over ’t Waterstraat en de Zavelstraat.

Als gevolg van de werken zullen de parkeerplaatsen aan de stopplaats Overpelt vanaf 18 februari tot half maart niet bruikbaar zijn. Het alternatief is de parking van de NMBS aan de achterzijde van het station van Neerpelt. De reizigers kunnen dan daar de trein nemen. De parking is te bereiken via de Sellekaertsstraat, Skiffel en Boseind.

De fietsenstalling blijft wel steeds toegankelijk.

Update 06/02/20

In de loop van vrijdag 7 februari gaat de Sellekaertsstraat weer over de volle lengte in de beide richtingen open. De werken van fluvius in opdracht van Infrabel voor de aanleg van de voedingskabels voor de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont zijn er afgerond. De werken zullen zich naar de zone Heggestraat verplaatsen. Een planning hiervoor wordt momenteel opgemaakt. Bewoners worden door de aannemer op de hoogte gebracht wanneer de werken beginnen.

UPDATE 17/12/19

De Sellekaertsstraat is tot na de kerstvakantie in beide richtingen open voor alle verkeer. Na de kerstvakantie is er tussen de Haspershovenstraat en Skiffel opnieuw eenrichtingsverkeer. De werken zouden dan nog een maand duren.

UPDATE 24/10/19

Vanaf maandag 28 oktober zal Fluvius aan één zijde van de Sellekaertsstraat graafwerken uitvoeren. Deze dienen voor de aanleg van de voedingskabels voor de elektrificatie van de spoorlijn. De werken duren wellicht tot aan de kerstvakantie. Voor de hele duur van de werken geldt in de Sellekaertsstraat eenrichtingsverkeer van de Stationsstraat in de richting van de Leopoldlaan. In de andere richting, van de Leopoldlaan naar de Stationsstraat, zal de Sellekaertsstraat tijdens de werken afgesloten zijn voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel via de Sellekaertsstraat in de richting van Neerpelt Station. De handelaars in de Sellekaertsstraat blijven via de aangegeven omleiding steeds bereikbaar.