Elektronische identiteitskaart (eID): alleen voor BELGEN

Maak een afspraak - aanvragen eID

Maak een afspraak - afhalen eID

De elektronische identiteitskaart is enkel voor inwoners met de Belgische nationaliteit. Alle inwoners van Pelt met een andere nationaliteit moeten een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart ('pas' in de volksmond). Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met dit document kan de houder zijn of haar identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet je verplicht de identiteitskaart steeds op zak hebben.

De elektronische identiteitskaart heeft 3 belangrijke functies:

 • Je kan er je identiteit mee bewijzen;
 • Het is een reisdocument binnen de landen van de Europese Unie;
 • Het is een communicatiemiddel met overheidsdiensten (e-government).

Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar voor volwassenen, uitgezonderd:

 • De eID voor jongeren van 12 en 18 jaar: 6 jaar geldig
 • De eID voor volwassenen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Voor wie

Belgische inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Pelt.

Wat moet ik doen?

STAP 1: Aanvragen

Je wordt persoonlijk uitgenodigd met een oproepingsbrief, ook voor een hernieuwing. Indien je sneller een elektronische identiteitskaart wil, dan kan je je spontaan aanbieden. Je dient je persoonlijk aan te melden omdat bij de aanvraag je handtekening en je vingerafdrukken worden geregistreerd.

Om een nieuwe elektronische identiteitskaart aan te vragen moet je een afspraak maken.


STAP 2: Afhalen

Na 2 tot 4 weken ontvang je een omslag met de pin- en pukcode. Vanaf dan kan je je melden bij de burgerbalie om je nieuwe identiteitskaart af te halen. Hiervoor maak je een afspraak. Deze codes zijn noodzakelijk voor de activering van je nieuwe elektronische identiteitskaart. Hou deze persoonlijke codes goed bij! 

Ook het afhalen dien je persoonlijk te doen omdat je identiteit gecontroleerd wordt via je vingerafdrukkken.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken. Breng de teruggevonden eID of paspoort dan terug naar de burgerbalie.

Belgen in het buitenland
Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden).

Maak eerst een afspraak met:

 • Als je in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • Als je nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • In alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Kostprijs

 • € 19,10 te betalen bij de aanvraag
 • Spoedprocedure (2 werkdagen): € 116,40
 • Extreme spoedprocedure met levering en afhaling in Brussel: € 153,30

Regelgeving

Bij verlies van je identiteitskaart moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de burgerbalie in het gemeentehuis.

Bij diefstal van je identiteitskaart moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij het politiekantoor.

Via DOC STOP (tel. 00800 2123 2123) kan je 24 uur per dag het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten melden en ze laten blokkeren. De aangifte leidt tot een directe en definitieve intrekking. Je zal daarna een nieuwe kaart moeten aanvragen.

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de Burgerbalie kunt gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de burgerbalie.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je eID:

 • Je oproepingsbrief;
 • Je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bijlage 12) van de politie/gemeente;
 • Een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond die aan de voorwaarden voldoet.

Bij het afhalen van je eID:

 • De brief met pin- en pukcode die je per post ontving;
 • Je oude identiteitskaart.
;