Energiescans

Indien je appartement of woning een ongewoon hoog energieverbruik heeft, kan je een gratis energiescan aanvragen om na te gaan welke kleine ingrepen je verbruik van elektriciteit en verwarming kunnen doen dalen. Infrax stuurt daarbij in samenwerking met STEBO een energieadviseur bij jou thuis langs.

Deze energieadviseur zoekt naar mogelijkheden om in huis energie te besparen. Het project bevat een doorlichting van de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten, … .  Indien mogelijk kunnen meteen kleine maatregelen uitgevoerd worden.

Voorwaarden

In Limburg kunnen enkel bewoners die tot de doelgroep behoren een aanvraag doen. Het OCMW gaat na of je tot de doelgroep behoort.

Wat moet ik doen?

Je neemt contact op met het OCMW.

De energiescan kan je ook zelf online aanvragen

Kostprijs

Zowel de energiescan als de geplaatste materialen zijn gratis.