Energiescans en waterscans

Als je appartement of woning een ongewoon hoog energie- of waterverbruik heeft, kan je een gratis scan aanvragen om na te gaan welke kleine ingrepen je verbruik kunnen doen dalen. Fluvius en De Watergroep sturen daarbij in samenwerking met Het Energiehuis een adviseur bij jou thuis langs.

Deze adviseur zoekt naar mogelijkheden om in huis energie te besparen. Het project bevat een doorlichting van de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten, … . Indien mogelijk kunnen meteen kleine maatregelen uitgevoerd worden.

Voorwaarden

In Limburg kunnen enkel bewoners die tot de doelgroep behoren een aanvraag doen. Het OCMW gaat na of je tot de doelgroep behoort.

Wat moet ik doen?

Je neemt contact op met het OCMW.

De energiescan kan je ook zelf online aanvragen. En ook de waterscan kun je via deze link zelf aanvragen.

Kostprijs

Zowel de energiescan als de geplaatste materialen zijn gratis.

;