Corona: specifieke vragen en antwoorden voor Pelt

Heel wat corona-maatregelen hebben gevolgen voor het leven in Pelt. Er blijven dus wellicht ook vragen over deze maatregelen. Hier beantwoorden we zoveel mogelijk van die vragen. We passen deze pagina regelmatig aan.


Wanneer kan ik mij laten vaccineren?

Momenteel worden mensen ouder dan 65 gevaccineerd. Ook de vaccinatie van mensen minder dan 65 jaar met onderliggende problemen gaat van start. Vervolgens wordt het grote publiek uitgenodigd.

Klik hier voor alle informatie in verband met de vaccinatie.

Waar moet ik mij laten vaccineren?

Het vaccinatiecentrum voor Pelt is De Soeverein in Lommel. Het is de bedoeling dat de vaccinatie start vanaf begin maart. Iedereen krijgt een uitnodiging per brief. Hoe alles praktisch zal verlopen wordt momenteel voorbereid. 

Klik hier voor de praktische informatie voor de vaccinaties in Noord-Limburg.

Hoeveel Peltenaren zijn er al gevaccineerd?

De vaccinatiecijfers vind je op volgende website:

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller-cijfers-per-gemeente

Klik op de gemeente Pelt en je ziet het aantal gevaccineerden in Pelt. 

Krijg ik het Astrazeneca-vaccin?

De ministers van Volksgezondheid hebben beslist om voorlopig geen mensen jonger dan 56 jaar te vaccineren met Astrazeneca.

Wat zijn de gevolgen voor de vaccinatiecampagne bij ons?

 • De mensen -56 die uitgenodigd zijn voor een Astrazeneca vaccin – slechts 8, enkel in Lommel - worden gecontacteerd. Zij komen automatisch terug in de uitnodigingstank terecht om een Pfizer vaccin te krijgen de komende twee weken.
 • Voor de tweede prik van diegenen die al geweest zijn, is er nog geen duidelijkheid. Maar de eerste tweede prik met Astrazeneca is pas gepland op 17 mei, dus na die 4 weken pause.

Voorlopig zijn de gevolgen dus eigenlijk onbestaande.

Toch nog even dit:

 • Het gaat om een zeer zeldzame bijwerking die tot 10 dagen na de vaccinatie kan optreden. Het risico is dus uiterst klein. Tot hier nut toe is er geen weet van ernstige bijwerkingen bij één van de gevaccineerden in Noord-Limburg. Beide centra samen hebben al 6524 Astrazeneca vaccins geplaatst, waaronder bij veel jonge zorgverleners.

Hoe zit het met het aantal besmettingen in Pelt?

Update 19 april 2021

De laatste 14 dagen werden 107 besmettingen vastgesteld. Pelt heeft daarmee een zogenaamde incidentiegraad van 323. Dit betekent dat er per 100 000 inwoners 323 besmettingen worden vastgesteld.

De besmettingen doen zich voor verspreid over de hele gemeente en in alle leeftijdscategorieën.

Voor de meest recente cijfers verwijzen we naar de website van Sciensano.

Zijn er buitenschoolse activiteiten?

Activiteiten, stages en kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid kunnen georganiseerd worden volgens de geldende maatregelen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met max. 25 personen deelnemen buiten en max. 10 personen binnen (begeleider niet inbegrepen).
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met max. 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze groep zijn activiteiten binnen niet toegelaten, uitgezonderd in een zwembad.
 • Kinderen tot en met 18 jaar mogen bij de sporttrainingen vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden.
 • Training en activiteiten voor amateursporters vanaf 19 jaar kunnen plaatsvinden met max 10 personen (coach inbegrepen), maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod en de social distance maatregelen. Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van 10 personen. De sporters kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren.
 • De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5m tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.
 • Het is nog steeds de bedoeling dat iedereen slechts één hobby in groepsverband uitoefent.
 • In de kunstacademie zijn statische activiteiten (geen dans vb) toegelaten met maximaal 4 leerlingen per lokaal, minimaal 10 m² per leerling.

Wanneer moet ik me laten testen of in quarantaine?

Bekijk hier wat je wanneer moet doen.

Welke zijn de 6 gouden regels tegen corona?

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels voor bijeenkomsten

Klik hier voor meer informatie.

Welke maatregelen heeft de federale overheid uitgevaardigd?

Klik hier voor alle informatie omtrent de maatregelen van de van de overheid.

Waar vind ik de corona-app?

Coronalert, de Belgische app om coronabesmettingen te monitoren, is gelanceerd. Je kan de Coronalert-app gratis downloaden in je gebruikelijke app store.

Op www.coronalert.be leest je meer over de werking van de app, hoe de app omgaat met privacy en gegevens, en hoe je de app kunt downloaden en gebruiken.

Kan ik naar het buitenland reizen?

Er geldt geen reisverbod meer voor niet-essentiële reizen binnen de EU. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Vind hier alle info over reizen naar het buitenland.

Wanneer moet ik een mondmasker dragen?

Het mondmasker is verplicht voor personen vanaf 12 jaar:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
 • op markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten en kermissen voor de markt- en kermiskramers en de bezoekers;
 • voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • voor zaal- en keukenpersoneel in de horeca;
 • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, zoals die worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • in casino’s en speelautomatenhallen;
 • in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • evenementen;
 • betogingen.

Merk op dat een heleboel van bovenstaande activiteiten momenteel verboden zijn.

Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in alle andere situaties.

Blijven de gemeentehuizen open?

De dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. Bel ons eerst even op 011 94 94 94. Indien nodig plannen we een afspraak in. Je kan ook online en afspraak maken: klik hier om een afspraak te maken.

Indien je moet betalen in het gemeentehuis, doe dit dan met bankkaart en niet met contant geld.

Je kan verschillende akten en attesten (bv. uittreksel uit strafregister) van thuis uit opvragen via www.gemeentepelt.be/attesten.

Zijn de bibliotheken geopend?

De vestigingen Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille en Palethe van Bibliotheek Pelt zijn open. Sint-Huibrechts-Lille is sinds 31 december gesloten voor de verhuis naar de nieuwe locatie in WZC teutenhof.

Alle informatie vind je op https://pelt.bibliotheek.be/.

Is de vrijetijdsbalie geopend?

De vrijetijdsbalie is open volgens de normale openingsuren.

Is CC Palethe open?

CC Palethe is enkel toegankelijk voor de lessen van de Kunstacademie.

Gaan de voorstellingen in CC Palethe door?

Voorlopig zijn alle voorstellingen opgeschort. 

Is het sportcentrum geopend?

Indoor sporthallen, zwembaden en sportinfrastructuren kunnen open zijn voor:

 • Groepen van kinderen tot met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
 • Trainingen van professionele sporters;
 • Professionele wedstrijden;

Hoe zit het met het gemeentelijk sportaanbod?

Het gemeentelijk sportaanbod is opgeschort.

Is Lago Pelt Dommelslag open?

Dommelslag is open, maar enkel het sportbad. Het subtropisch zwembad en het Rest-eau-café blijven gesloten. Reservatie is verplicht.

Klik hier voor alle info en reservatie bij Dommelslag

Zijn dienstencentra Pelle Melle en BinnenHOF geopend?

De cafetaria’s van de dienstencentra zijn gesloten en alle activiteiten zijn opgeschort, de balie van het dienstencentrum BinnenHOF is wel nog open. Je kan ook steeds spreken met een maatschappelijk werker. Je maakt hiervoor een afspraak met een medewerker van het zorgteam op het nummer 011 94 94 84.

Zijn de Welzijnsschakels (Plan B en Pelterhoekje) geopend?

Het Pelterhoekje en Plan B zijn net zoals de cafés en restaurants momenteel gesloten.

Ik heb een huwelijk gepland. Kan dat nog doorgaan?

Een huwelijk in het gemeentehuis kan plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 10 personen, de echtgenoten inbegrepen, en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Kinderen onder 12 jaar zijn niet inbegrepen.

De receptie of de banketten na de ceremonie zijn verboden.

Wil je je huwelijk uitstellen, bel ons dan op 011 94 94 94.

Kan ik nog bloed gaan geven?

Ja, de donorcentra van het Rode Kruis houden de deuren open. Houd ook hier de voorzorgsmaatregelen in acht: ben je ziek of vertoon je ziektesymptomen, blijf dan thuis. Meer info op de website van het Rode Kruis.

Is het politiekantoor geopend?

Het hoofdkantoor in Neerpelt en het wijkkantoor Hamont-Achel zijn open volgens de reguliere openingsuren. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Op www.politie.be/nl/e-loket kan je ook online een aangifte doen.

Is het Mariaziekenhuis toegankelijk?

Voor info verwijzen we naar de website van het Mariaziekenhuis.

Hoe zit het precies met de bezoekregeling in de woonzorgcentra?

Kijk voor de meest recente info op de website van WZC Immaculata en WZC Sint-Jozef.

Hoe zit het met de voedselbedeling van Sint-Vincentius?

De voedselbedeling gebeurt terug in de Open Poort, maar met bijkomende voorzorgen omwille van COVID-19.

De klanten kunnen enkel komen op de dag en het uur dat op de afhaalbon van het OCMW of CAW staat. Per klant wordt er ook maar één persoon toegelaten tenzij een begeleider noodzakelijk is.

Je moet je aanbieden zonder winkelkar. Wij stellen zelf karren ter beschikking.

Er zijn enkele voorschriften die je nauwgezet moet volgen:

 • Inschrijving gebeurt in het lokaaltje op het gelijkvloers, rechts naast de hoofdingang.
 • Iedereen dient bij het binnenkomen de handen te ontsmetten met de voorziene alcoholgel en een mondmasker op te zetten.
 • De toegang tot de bedelingsruimte, de kelder, gebeurt volgens nummer.
 • Er worden maximaal 4 klanten tegelijkertijd in het bedelingslokaal toegelaten.
 • De klant blijft zelf in de afgebakende rode zone om voldoende afstand te bewaren met de vrijwilligers.
 • De klant geeft telkens, waar er een keuze kan worden gemaakt, aan de vrijwilliger aan welke producten hij kiest. De vrijwilliger plaatst deze dan zelf in de winkelkar.
 • Op het einde krijgt de klant de gevulde kar terug en kan zelf nog iets nemen van de beschikbare producten in de zelfservicezone.
 • De klant kan dan ter plaatse de winkelkar overladen in zelf meegebrachte winkeltassen of ze meenemen naar de parking. In dat geval moet hij ze leeg terugbrengen.

Kan je nog logeren in Pelt?

Vakantieparken, campings, hotels en B&B's kunnen open blijven.

Restaurants en bars zijn gesloten. Maaltijden kunnen enkel op de kamer.

Lees hier alles over logeren in Vlaanderen in coronatijden.